Takstblad

- alle priser er excl. moms

Gældende fra 01.01.2019   

 

Anlægsbidrag (indskud)

    12.000,00 kr.

Ledningsbidrag, incl. stikledning

    10.000,00 kr.

Fast afgift pr. år

        510,00 kr.

Måler afgift pr. år

            0,00 kr.

Vandpris pr. kbm.

            4,50 kr.

Vandafgift pr. kbm.

            6,37 kr.